Naklejka na drzwi "Magazyn Brudny"

Naklejka na drzwi „Magazyn Brudny”